Утопљавање кошница

Знамо да се пчелари слажу само око једне ствари. Не треба стајати испред полетаљке кад се врши преглед пчелињих заједница….