Девет рамова у десеторамној ДБ кошници

Претходне сезоне, плодишни део десеторамене ДБ кошнице био је у конфигурацији са шест рамова легла, рам грађевњак, преградна даска величине оквира, а иза даске два рама са храном (мед или вишак перге). Погледати остале чланке, а нарочито: http://imunomed.rs/ram-gradjevnjak/.Изнад плодишта је била матична решетка. Година није била медоносна, али се показало да је то у таквој години била добитна комбинација. Вршена су упоређивања са другим пчеларима и теренима где се пчеларило на класичан начин. Приноси нису били слабији, напротив, више меда је одузетно него код пчелара који раде на класичан начин. Некима, у медиштима није ни било меда, јер су пчеле складиштиле сав мед у плодиште. Овај систем је омогућио и лакши преглед кошница, због малог међупростора између преградне даске и рамова иза. Рамови се лакше ваде и пчеле не гњаве. Заперци иза преградне даске нису проблем. Захваљујући исецању рама грађевњака, вароа је била под контролом током целе године, а заједнице су добро зимовале и наредне године биле јаке и у доброј кондицији.

Рам грађевњак и преградна даска

Ове године промењен је распоред оквира у плодишту. На овој слици се види да су пчеле на раму грађевњаку градиле и радиличко саће. Значи, нашој раси пчела је потребно више рамова у плодишту за радиличко саће. Преградна даска је стављена иза деветог рама, који је истовремено и био рам грађевњак и то у две варијанте. Мали медишни рам на пола заједница и плодишни рам подељен хоризонтално једном летвицом. Изнад летвице је стављена сатна основа од медишних рамова, а испод је празан простор где су пчеле градиле трутовске ћелије. Предност овог другог је у томе што није било залепљеног саћа на зиду кошнице. Истовремено добија се мед у саћу за теглу, а може и за оне пластичне боксесе. Ови медишни рамови могу се врцати или искористити као и ови претходни. У овој варијанти, са довољним бројем медишних наставака, ретко су пчеле градиле заперке иза преградне даске. Неке јесу, али то није проблем јер у њима није било меда, а успут се покупи извесна количина девичанског саћа. Ова година је била родна, што се багрема тиче, па не могу са сигурношћу рећи која је добитна комбинација боља. Лично имам утисак да је ова друга конфигурација права и то са плодишним рамом грађевњаком подељеним једном летвицом хоризонтално по средини. Добар би био и медишни рам, али треба осмислити нешто да пчеле не лепе саће за зидове кошница. И још нешто, захваљујући овом деветом раму грађевњаку, део меда који би био у плодишту завршава у медишту. Наравно, изоди се и закључак да пчеле брже прелазе у медиште, које треба ставити раније, него обично како се то ради у стндардном начину пчеларења ДБ десетком.

Поред изражене лакорадности овог система, није примећена разлика у развоју пчелињих заједница и снази да искористе прву пашу. Пети дан на багрему била су пуна два полунаставка, а на багрем се отишло само са два ДБ полунаставка. Морало се ићи 150 км. у једном правцу ради проширења медишта и стварања додатних трошкова, али то је већ нека друга прича.

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.