Основни услови за почетак пчеларења

За успешан почетак пчеларења, потребно је да се испуни више услова, које можемо сврстати у две групе, тј. оне који се односе на саму личност пчелара и оне који су материјално финанскијске природе. Пчеларењу као и сваком другом послу треба приступити одговорно и плански са јасним циљевима. Пчелар већ у почетку мора да се определи са којом ће врстом кошница пчеларити, оријентационо определити за број кошица, односно, да ли ће се пчеларством бавити из хобија или професионално. Ово је значајно за каснију куповину потребне опреме, а тиме и непотребном излагању трошковима. За потребе мањег пчелињака од 20 до 30 кошница није потребно набављти центрифуге већег капацитета и које су опремљене најсавременијим уређајима, који у великој мери аутоматизују процес одузимања меда. Планирање и једнобразност оквира и наставака на пчелињаку, олакшавају рад уз мањи утрошак времена и пчеларског материјала. Када се почне са једном врстом кошнице, пчелару је лакше вршити проширење и обављати друге радње на пчелињаку.

Услови који се тичу самог пчелара

Пчеларење изискује неколико пресудних особина доброг и успешног пчелара, које су основ духовног и материјалног успеха у пчеларству. Пчеларење је грана пољопривреде од које људи поред материјалне имају и духовну и моралну корист. Пчела је највреднији створ Божји. Каква дивота кад сине пролеће, и врба се, топола, леска, дрен обаспу цветом! Каква зука тада настаје и какав рад од пчела, а какво опет весеље и радост у срцу и души пчеларевој. Такву радост могу осећати само чисте, безазлене душе![1]

Успех у пчеларству тесно је повезан са особинама и карактером пчелара. Доброг и успешног пчелара красе следеће особине и способности:

 • На првом месту, пожељно је да пчелар буде добар и моралан човек;
 • Способност планирања и организовања посла треба непрекидно развијати;
 • Посвећеност пчеларству мора бити на високом нивоу (живети животом пчелара у сну и на јави);
 • Смиреност у раду је апсолутно неопходна, јер брзоплетост значи хаос на пчелињаку и много убода пчела;
 • Систематичност у раду захтева планирање сваке радње и њено спровођење до краја, без тз. површности у раду;
 • Признавање грешка и извлачење поука за будућност (искрено схватање, да нам нешто или неко други није крив уместо нас);
 • Упорност је пола успеха-једна или више беспашних година не треба да обесхрабре, јер једна добра година враћа све;
 • Уредан пчелар, значи уредан и чист пчелињак и одсуство болести на пчелињаку;
 • Жеља да се непрестано учи и усавршава;
 • Шкртица не може бити успешан пчелар (ако се не да, не може се ни добити);

Почетку пчеларења треба да претходи основно знање из области пчеларства и одабир учитеља (ментора), како би се стекло основно искуство у гајењу пчела и постепено усавршавањe и повећањe броја кошница. Колебљивост и разочарење због првих неуспеха, а увек ће их бити, не треба да буду препрека у даљем раду и напредовању. Добро планирање личног, професионалног напредовања и ширења пчелињака олакшаће рад и бржи напредак. Кроз рад, треба развијати осећај одговорности, како према себи тако и према другима. Већ код формирања првог пчелињака и одабира места за пчелињак треба водити рачуна о правилима удаљености кошница од насеља, путева и суседних пчелињака. Према пчелама и природи односити се у духу очувања природне равнотеже,  здраља и поштовања моралног закона Божјег,, са мишљу да од природе не узмемо ништа више него што нам припада. Од пчела одузети само вишкове меда, а њима помоћи да буду здраве и са довољно хране у кошницама.

Материјално-финансијски услови

Без одговарајућих материјално-финансијских услова не може се приступити пчеларењу, без обзира што имамо добру вољу и волимо пчеле. Пре свега, и за најмањи пчелињак потребно је имати:

 • Земљиште на коме ће бити смештен пчелињак;
 • Одговарајућа просторија која мора да испуњава техничко-санитарне услове за одузимање, чување и паковање меда и других пчелињих производа;
 • Одговарајућа просторија за смештај наставака, алата, прибора и другог материјала потребног у пчеларству;
 • Одређена финансијска средства потребна за куповину кошница, ројева, опреме и другог материјала.

Одговарајуће просторије могу се за почетак преуредити из сопствених ресурса (подрум куће у којој се станује, помоћне грађевине, викендице и сл.), а опрема набавити у неким случајевима и захваљујући субенцијама и помоћи државе или локалне самоуправе. О висина потребних средстава и економика пчеларења зависе од постављених циљева и добре процене сопствених могућности.

[1] Јован Живановић, Српски пчелар

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.