Како поједноставити пчеларење-наставак

Шта је потребно за једноставно пчеларење?

 • Дугорочан план;
 • Периодични планови;
 • Дневни планови;
 • Практично знање;
 • Једноставан начин рада је плод ових сложених мисаоних делатности;
 • Све ово долази до изражаја код већег броја кошница;

Од тренутка уласка у свет пчеларства потребно је имати јасан циљ и разрађену стратегију (начин како до циља доћи). Након одговора на чувених пет питања пре уласка у свет пчеларства, почетних корака, одабира учитеља и праксе код њега, потребно је изградити лични план, усклађен са материјалним и људским могућностима. Предуслов једноставног пчеларења јесте добар план. А то значи, изнаћи начин да се са што мање физичког рада и уложених средстава добије најбољи резултат. Део планирања је и непрестано учење, лично искуство и размена искустава. Са читањем и разменом искустава, треба бити обазрив и прихватити само оно што је проверено и одговара нашим потребама и начину пчеларења. Нарочито могу бити опасне објаве на друштвеним мрежама и многобројним форумима. Код озбиљних пчелара, превладава мишљење да је потребно бар десет година да се стекне одређено искуство солидног пчелара. Плод доброг дугорочног плана и непрестаног периодичног и дневног планирања јесте, мање физичког рада и уложених средстава, а бољи учинак.

Дугорочни план треба да обухвати:

 • Врсту и број кошница (једнобразност) на дуже време (најмање 10 година). Каснија измена врсте кошнице ствара нове трошкове. Једнобразност у пчелињаку олакшава физички рад и мисаону делатност;
 • Начин пчеларења-апитехника (од тога зависи број и облик подњача, збегова, хранилица, преградних даски и других помоћних делова). И овде је важна једнобразност. Каснија измена повећава трошкове;
 • Од броја кошнца зависи, врста опреме (неке центрифуге могу опслужити до 30 кошница, а неке и преко 100 кошница и више);
 • Од укупног броја планираних кошница одредити број производних друштава, број помоћних друштава и нуклеуса. Производна друштва не треба слабити (узимати рамове за оплодњаке, нуклеусе, пакетне ројеве). За то служе помоћна друштва, као и за појачавање и санирање производних заједница.
 • Просторије за врцање меда  и просторије за паковање исто су повезане са прве три ставке. Просторије могу бити у нашем власништву или је закуп бољи начин (размислити и направити прорачун);
 • На време се определити, специјализовати се за мед или на друге пчелиње производе (полен, перга, млеч, узгој матица и др.). Од тога зависи куповина помоћне опреме, хватача за полен, на пример;
 • Одредити места и број будућих пчелињака. Није добро да на једном месту буде велики број кошница;
 • Определити се за стационарно или селеће пчеларење или плански комбиновати. Добро размислити и прорачунати, да ли имати сопствени возни парк или изнајмљивати возила. Регистрације возила нису ни мало јефтине. Све ово опет, зависи од броја кошница и удаљености пчелињака;
 • Начин продаје пчелињих производа треба да буде део плана (продаја на велико откупљивачима или развити сопствени систем малопродаје кроз продавнице или путем интернета);
 • Део дугорочног плана јесте и финансијски план, вредност инвестиције, извор финансирања, начин финансирања, прорачун прихода и расхода и други економски показатељи;
 • План може садржати и друге делове.

Треба имати увек на уму да је пчеларство високо ризична и ниско профитабилна делатност.

Периодични планови, најчешће годишњи, део су испуњења дугорочног плана. То је непрекидна мисаона делатност, где треба испланирати:

 • проширење пчелињака наредне године;
 • број нових кошница;
 • начин проширења пчелињака (природно или вештачко разројавање);
 • број производних заједница;
 • број помоћних заједница;
 • начин замене матица (сопствени узгој или куповина);
 • набавку оквира, сатних основа, оплодњака, нуклеуса;
 • набавку помоћног алата;
 • набавку лекова и одабир начина борбе против варое;
 • набавку шећера за прихрану пчелињих заједница;
 • и пуно још тога.

Дневни планови су врло важни, јер од тога зависи смањење трошкова и радног времена на пчелињаку. Свако вече треба испланирати наредни или више наредних дана. Пре поласка на пчелињак, треба увек имати на уму, да се нешто, што нам је на пчелињаку потребно не заборави. Свака заборавност подразумева нови трошак (гориво за ауто на пример), а нарочито, ако је пчелињак удаљен од места становања. Једнобразност кошница и делова, код ове врсте планирања долази до изражаја. Мање се размишља, који рам понети, ЛР или ДБ наставак или компоненту неке друге кошнце. Нарочито, ако се поседује већи број кошница. На пчелињаку увек треба имати довољан број:

 • резервних кошница и делова кошница;
 • медишних наставака;
 • ужичених сатних основа;
 • резервних извучених рамова;
 • посуда за саће (код оних пчелара који користе рам грађевњак);
 • посуда за прополис;
 • приручни хладњак и бочице (ако има матичњака, приликом рушења, може се прикупити извесна количина млеча);
 • пчеларски нож и други алат;
 • и другог алата и помоћних средстава (кавези за матице, фломастери за обележавање матица, преградне даске, матичне решетке и др.).

Од одабраног начина рада зависи време проведено на пчелињаку. То је ствар сваког пчелара понаособ и тај одабир је већ донекле формиран за време рада код пчелара учитеља (ментора) и приликом посете другим пчеларима у време првих пчеларских корака. Наравно ту је и лично искство, успеси и порази. Добар начин рада је део доброг планирања, учења и стечених искустава. Десет година рада са пчелама је неко оптимално време да се постане солидан пчелар. Искусан пчелар увек зна:

 • Кошница се не отвара и не прегледа без преке потребе-,,не дирати“ је најбоља апи-техника;
 • Први пролећни преглед у марту месецу, скоро је беспотребан, јер пуно тога се може ,,прочитати“ на полетаљци;
 • Провера харане и често завиривање у кошницу су беспотребни, ако је претходне године заједница остављена са обиљем хране;
 • Прегледају се само заједнице у које смо посумњали приликом посматрања полетаљке (слабо или не уносе поленов прах, мало пчела излеће, слабо радно расположење, доста пчела не лети него иде уз зид кошнице, што може бити знак да пчеле немају матицу или је заједница болесна);
 • Матица се тражи само ако је за замену, довољно је погледати на једном раму има ли и какав је квалитет легла;
 • Када се заједнице налазе на паши, не треба их узнемиравати, нарочито ако је паша интезивна. Само изузетно могу се погледати сумњиве заједнице и то при крају дана када паша јењава. Води се рачуна да има довољно медишних наставака и прати унос (вага или неки други начин);
 • Рам грађевњак треба практиковати у начину рада, јер он нам даје одговор на многа питања:
 • да ли је пчелиња заједница у ројевом стању (гледа се присуство једнодневног јајета, започетих матичњака),
 • ако има доста меда на њему, то нам говори да је матица лоша,
 • пчеле граде саће и на тај начин се спречава ројење,
 • спречава се инвазија варое,
 • добија се доста воска;
 • Плодиште треба да буде у једном телу кошнице и не дозволити матици да носи у медишном простору. Ово је стандард, јер се избегава врцање меда из плодишних оквира и добија чистији сортни мед без примесе хемијских средстава;
 • Пратити унос нектара и на време додавати медишне наставке;
 • Избегавати такозване припреме друштава за багремову пашу, преметањем наставака, проширивањем плодишта, уједначавањем друштава. Замислите пчелињак од 1000 кошница и физички рад, где морате погледати и померити 10 хиљада рамова или ротирати код ЛР кошница 2000 наставака. Све те радње су непотребне и штете пчелама, а пчелар троши радну снагу. Поред тога, разбија се јединственост пчелињег клубета, могућа је прехлада легла, преношење болести премештањем рамова из кошнице у кошницу. Све што је требало претходне године урадити је, оставити јаке пчелиње заједнице са маладом и добром матицом, очишћене од варое и са обиљем хране;
 • Прихрана у августу и септембру треба да је обилна, са великим порцијама (најмање по 3 литра сирупа) у више наврата, све док плодиште не кипи од меда, а пчеле почну вући заперке. Узимање сирупа много говори. Нормалне пчелиње заједнице већ сутрадан сируп однесу из хранилице. Прегледају се само оне заједнице које то нису у стању урадити. Чувену зимску погачу у виду медне капе направе саме пчеле, и то у време кад има летњих пчела излетница, полена и нектара у природи, тако да није потребно зимско мучење нас и пчела. Тако узимљене пчеле са високим медним капама зими се и не виде, јер су у доњем делу саћа;
 • Вароу треба држати под контролом у току читаве сезоне. Рекли смо: рам грађевњак-исецање бар два пута, све популарнија блокада матице на 21 дан у јулу месецу (опционо), органске киселине, дозвољена хемијска средства на прописан начин и у право време. Вароа је узрочник многих болести и кад је под контролом нема никаквих бојазни по пчелиње заједнице;

Многи ће се запитати: ,,да, ја не прегледам често кошнице, али како да знам да ли је пчелиња заједница у ројевом стању“? Искуство је пресудно, суживот са пчелињим заједницама, посвећеност, визуелни поглед и осећај, процена снаге пчелиње заједнице, пашних и временских прилика, као и други показатељи. Узроци, ројење и спречавање ројења су посебна тема за себе.

2 thoughts on “Како поједноставити пчеларење-наставак

INFO PRESS

Reply

Odličan teks. Pozdrav Ljubiša

28/01/2021 at 7:19 pm

vitomirostojic

Reply

👍

02/03/2021 at 6:43 pm

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.