ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ДОБАР ПРИНОС МЕДА

Углавном, услове за добар принос меда можемо сврстати у две гурпе:

 • услове који се односе на пчелара и пчелиње заједнице;
 • услове који се односе на биљке и лучење нектара;

Основни услови за добар принос меда који се тичу пчелара и пчелињих заједница су:

 • оптимално развијене и здраве пчелиње заједнице (њено радно величанство пчела);
 • млада матица у кошници;
 • довољно простора у кошници за унос нектара;
 • довољно простора за залегање матице у плодишту;
 • довољно хране у плодишту у свако па и у ово доба године;
 • исправно и младо саће;

Развојни период

Развој ПЗ зависи од наших мера предузетих у јулу, августу и септембру, па и целе претходне године. Ако се у пролеће може одговорити позитивно и потврдити чињеница, да у свакој ПЗ има млада матица, квалитетна храна и саће и да царује здравље, развој је неминован. Најчешће, од првог пролећног прегледа до прве пчелиње паше (багремова паша) протекне између 40 и 50 дана, у зависности од временских и климатских услова у том раздобљу године. У стручној литератури, и по мишљењу пчелара практичара, узима се да је време од 51. дана довољно за припрему и развој заједница за прву велику пчелињу пашу. Значи, да у том временском периоду пчелиње заједнице треба да имају такав биолошки развој да почетком медења багрема имају најмање 50000 хиљада пчела излетница и кућних пчела, здравих и максимално спремних да искористе прву багремову пашу. Имајући у виду биолошки развој пчеле радилице и чињеницу да из ћелије сата излази 21. дана од дана полагања јајета, као и периода адаптације у кошници, првих излета, обављања кућних послова, водоношења, до биолошке зрелости да доноси нектар, оптималоно је пожељно да 10 дана пре медења багремема у кошници има бар 5/6 оквира поклопљеног легла. Непосредно пре сеобе, свака кошница која се сели мора имати бар један полумедишни наставак запоседнут пчелама у који пчеле доносе нектар. Ако багрем замеди онда ће бити вишка меда за врцање.

Процена снаге ПЗ

Да би се имала правилна представа о јачини пчелиње заједнице  у одређеном тренутку, потребно је знати, да правилно и у потпуности запоседнут ДБ оквир са радиличким леглом може у идеалним условима имати и до 9500 ћелија. У пракси то није увек случај, али ако око 15 априла у кошници има добро запоседнутих 5 оквира поклопљеног легла то значи да ће се након петнаестак дана излећи између 30000 и 40000 младих пчела. Приликом процене треба имати на уму животни век пчеле радилице у време медобрања (око 40 дана), такозвано ,,нестајање пчела“ у кошницама (генерацијска смена зимских пчела), одређени проценат пчела које се не врате у кошницу, односно страдају ван кошнице (30 %), као и друге чиниоце.Наравно, непотребно је бројати рамове са леглом и преметати рамове по плодишту кошнице. Искусан пчелар може одокативно проценити снагу пчелиње заједнице.

Од правилне процене јачине пчелињих заједница зависи, да ли ће се врцати мед или хватати ројеви по гранама, а то не жели ниједан пчелар, осим понеког хобисте и занесењака. Права је уметност развити јаке пчелиње заједнице да искористе багремову пашу, а при том не имати ројевог нагона у пчелињаку. Ако се на време предузму мере проширења плодишта и дода довољан број оквира за залегање матице, уз проширење медишног простора, ројевог нагона неће бити. Мања је вероватноћа појаве ројевог нагона у кошницама са младом прошлогодишњом матицом. Манипулације наставцима, попут такозваног ,,демарирања“ , окретања за 180 степени, које се могу извести код ЛР и Фарар кошница, код десеторамних ДБ кошница су отежане. Пчелари са више кошница знају да се то не ради ни код ЛР и Фарар кошница.

Храна у кошници и саће

Да би пчеле на багремовој паши донеле вишкове меда, пре почетка багрема, и у плодишту мора бити довољно меда да би, кад почне медобрање, пчеле пуниле медишне наставке. Ако то није случај, може се десити да паша кратко траје, пчеле напуне плодиште нектаром, блокирају матицу и ПЗ уђе у ројево стање. Због тога је важно запажање, да ли пчеле освајају први медишни наставак са нектаром. Приликом додавања медишних наставака, увек треба додати 2-3 медишна оквира са сатном основом. Ако пчеле граде саће, то значи да има уноса нектара и да заједнице нису у ројевом стању. Повећање запремине кошнице позитивно утиче на радно расположење пчела. Важно је имати резерве добро изграђеног саћа, јер су огледи показали да пчелиње друштво мора имати бар двоструко већу количину празног простора него што би то било потребно за нормалан унос. Вишак изграђеног саћа стимулише интезивније ангажовање пчела у пољу.[1] Иначе, захваљујући додавању сатних основа врши се редовна измена саћа, нарочито у плодишту. Пожељно је да у времену од 3 до 4 године, у плодишту ДБ десетке, изменити комплетно саће. У току интезивног развоја пчелињеих заједница и уноса нектара, у раздобљу април, мај, јун, пчеле најбоље граде саће и тада је најбоље додавати квалитетне од воска изграђене сатне основе. Опет, и за ово су потребана три услова:

 1. Паша;
 2. Паша;
 3. Паша

Услови за лучење нектара

За медење биљака потребно је да се створе временски услови. Спољна температура у току ноћи и дана, сунчано време, влажност ваздуха, влажност земљишта, микро клима одређеног подручја и други чиниоци од пресудног су значаја. За сваку врсту биљака услови су различити. Већа влажност ваздуха и проценат влаге у земљишту на коме расте медоносно биље повећавају лучење нектара. Багрем изискује посебне услове, а међу пчеларима влада узречица да је багрем ,,господин“ по питању услова за лучење нектара. Не одговају му ниске ноћне температуре, јаки ветрови, као ни претерано високе температуре, преко 30 степени. Већина пчелара се слаже да багрем најбоље лучи нектар између 22 и 28 степени. Мада, све су то релативни показатељи. Био сам сведок чињенице да је багрем медио и на 17 степени целзијуса. Природа има своје законе и јединствену хармонију живота и опстанка. Биљке луче нектар кад се хармонизују нама познати и непознати услови.


[1] Јован Кулинчевић, ,,Пчеларство“,  издање, Партенон 2009. год. страна 69.

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.