Рам грађевњак

Varroa destructor, још увек је нерешив проблем пчелара широм света. Постоје бројни начини сузбијања овог напасника, хемијским, биолошким и другим средствима, а један од начина је уклањање трутовског легла. Пчелари користе разне рамове тз. грађевњаке како би пчеле у простору без сатне основе изградиле трутовско саће, а матица полагала неоплођена јаја. Кад трутовско легло буде поклопљено приступа се исецању. Имајућо и виду да свака пчелиња заједница, у зависности од јачине и уноса свежег нектара, не гради подједнако саће, оквирно је да се трутовско легло исеца око петнаестог дана од дана стављања рама у кошницу. Наравно, то зависи и од величине рама или дела рама на коме се извлачи трутовско саће. Постоји безброј комбинација. Лично користим плодишни оквир подељен летвицом по средини, као на слици. Април, мај и јун месец су најпогодније време за контролу варое, јер су то и месеци интезивног развоја.

Рам грађевњак за Д Б кошницу

Лично пчеларим са ДБ кошницом и полунаставцима. Гнездо је на 7 рамова, где је седми рам, управо, рам грађевњак. Следи преградна даска и два рама хране иза преградне даске као на слици. Између плодишта и медишта налази се уоквирена матична решетка без лета. Излагање напред, односи се на такав систем и на рам грађевњак као на горњој слици.

Корист од рама грађевњака

1. Исецањем трутовског саћа спречава се повећање заражености пчелиње заједнице вароом. Истраживања кажу да вароа воли полагати јаја у трутовском леглу. Зашто, то је већ друга тема.

2. Спречава се настајање услова за ројеви нагон пчелиње заједнице. Младе пчеле се упошљавају, граде саће.

3. Пчелар добија доста девичанског саћа.

4. Са рама грађевњака пуно тога можемо прочитати:

а) Може се видети да ли је пчелиња заједница у ројевом стању. Први матичњаци се често налази управо на том раму. Наравно, у пчеларству важи ,,правило да нема правила'“.

б) Када се види једнодневно јаје пчелиња заједница највероватније није у нагону, а сигурно не у поодмаклом.

в) Ако пчеле граде саће и то нам говори да је све у реду и да има уноса нектара, у супротном ако пчеле не граде саће онда нема уноса нектара. Може бити, да је заједница остала без матице или неки други проблем у плодишту.

г) Ако видимо да на раму грађевњаку има више меда, а мање трутовског легла, онда имамо у кошници лошу матицу. Код добре матице, рам је цео попуњен трутовским леглом.

д) Захваљујући добром читању рама грађевњака, не морамо прегледати све рамове у полодишту.

Наравно, има још пуно тога да се види и прочита на таквом раму. Искуство пчелара је пресудно у дужем временском периоду.

Може и овако-медишни рам у плодишту

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.