Почетак пчеларске године

Сви рaдови на пчелињаку имају за циљ,  у току године развити оптимално јаке пчелиње заједнице и одржавати их у доброј кондицији, да би максимално искористиле пчелиње паше у току године. На простору Балкана, па и шире, најважнија пчелиња паша у току године је багремова паша. Сортни багремов мед има најбољу цену на тржишту у односу на друге врсте медова.

Без обзира на врсту кошнице са којом се пчелари, међу пчеларима влада мишење, да наредна пчеларска  година почиње августа месеца текуће године. Свакако, пчеларска пракса, а и наука потврђују ово мишљење, које се односи на ове пчеларске просторе. Међутим, за оне пчеларе који пчеларе стационарно, тај рок треба померити уназад, бар за још десетак дана, па и до половине јула. За то постоји више разлога:

1. Благовремена прихрана је веома важна, јер у ово доба углавном настаје беспашни период;

2. У ово доба додату храну прерадиће летње краткоживуће пчеле, па ће се створити бољи услови за одгој зимских пчела;

3. Прихрана и довољна количина хране подстиче заједницу на одгајање више легла, што је добро за презимљавање;

4. Благовремено третирање пчелињих заједница против варое је веома значајно, јер је то период кад се смањује трутовско легло и вароа све више улази у радиличко;

Август је месец када се врцају последње количине вишкова меда за текућу годину и месец у коме почиње припрема пчелињих заједница за успешно презимљавање. Од благовремене припреме и заштите пчелињих заједница зависи принос пчелињих производа наредне године. Имајући у виду да цветање багрема на овим просторима почиње у мају месецу, а некада чак и раније, због евидентних климатских промена, пчелиње заједнице морају до почетка маја месеца бити оптимално развијене да искористе у потпуности багремову пашу.

Основне радње које се предузимају на пчелињаку су: замена старих матица, чишћење пчелињих заједница од варое (varoa jakobsoni), допуна залиха хране, спајање слабих заједница са јачим, узимљавање и низ других допунских послова.

Замена матица

– Замена матица може се по потреби вршити у току целе године. Лоше и старе матице (осим оних које су одређене да буду родоначелнице приликом узгоја матица) треба заменити увек када се укаже прилика. Од таквих матица по правилу нема никаквих користи, па ни за узимање легла за оплодњаке у процесу репродукције. По правилу, матице треба мењати сваке друге године и планирати измену матица у половини пчелињака сваке године, тако да треће године не буде старијих матица од две године, осим оних најбољих које ће бити родоначелнице. Најбољи пријем матица је у другој половини августа и првој половини септембра месеца. Зашто? Све већи број зимских пчела, а све мањи број излетница из летњег пашног периода које теже прихватају младу матицу. Пчеле инстиктивно осећају приближавање зиме и непогрешиво читају сигнале из природе оријентишући се према положају сунца. У природи је све мање нектара и поленовог праха, а у кошницама трутова. Инстикта за ројењем више нема. Зашто би ,,ризиковале“ у недоба. Ако се додаје матица која се усталила у полагању јаја или бар ,,поклопила“ легло, пријем је загарантован. О начинима замене матица биће више речи у поглављу о узгоју матица.

Уклањање варое

– Вароа је тежак терет пчелињим заједницама и више не постоји заједница у којој нема овог напасника. Борба против варое мора бити непрестана у току целе године. Разни начини се у пракси спроводе, али завршни ударац мора бити задат управо у августу и сепрембру текуће године, како би пчелиње заједнице са минималним бројем варое ушле у зиму. У чишћењу пчела од варое користе се разна биолошка и хемијска средства која су законом дозвољена.

Допуна хране

– Август месец и прва половина септембра је право време за допуну залиха хране, како меда тако и поленовог праха или његове адекватне замене. У овом периоду у пчелињим заједницама има још летњих краткоживућих пчела радилица које ће прерадити унете количине хране у просте шећере, а зимске пчеле ће бити поштеђене или бар смањена активност на лучењу инвертазе, и на тај начин продужен животни век. Прихрана се може извршити додавањем течне или чврсте хране (мед у оквирима, мед врцани, медно-шећерне погаче, сируп на бази меда или шећера или комбиновано, погаче справљене од меда, шећера поленовог праха или његове замене). Да би пчеле успешно зимовале у 10-рамним ДБ кошницама, свака кошница не би требало да има мање од 18 килограма меда, што подразумева довољнно високе медне капе изнад клубета (најмање 15 центиметара) на 4/5 оквира и бар четири оквира пуна меда и полена са стране до клубета. Пчеле у току јесени, и саме, без интервенције пчелара, са крајњих оквира пренесу храну у близину зимског клубета.

Спајање заједница

– Слабе пчелиње заједнице треба спојити са средње развијеним заједницама, при чему треба водити рачуна да се у беспашном периоду не изазове грабеж на пчелињаку. Постоје разни начини спајања пчелињих заједница, али свакако, кад се ови послови предузимају у овом периоду и кад се уочи појачан лет пчела, сваки рад треба перекинути и наставити предвече или ујутру наредног дана. Ако се то ради у сушном и беспашном периоду, два до три дана пре радње спајања пчелињих заједница, заједнице треба прихранити сирупом у вечерњим сатима.

Узимљавање заједница

– Узимљавање пчелињих заједница значи довођење зимског пчелињег клубета у оптимални положај у односу на залихе хране. Пчеле то најбоље раде, али ако се приликом прегледа пчелињих заједница у току августа у централном делу клубета нађе неки оквир у коме није било легла, такав оквир треба померити у крај кошнице. Пчеле најбоље зимују на тамнијем саћу у коме је било легло, из простог разлога јер је на таквом сату топлије.

– Око утопљавања кошница у току зиме опречна су мишљења. Једно је сигурно, да кошнице које су мање утопљене троше више хране. Права се полемика води на разним форумима и пчеларским скуповима, да ли треба на антиварозној подњачи испод мреже уклонити уложак или не. Пуна подњача или отворена, питање је сад. Ако се уклони, пчеле ће потрошити мало више хране, али ће у кошници кад крене легло бити мање влаге. У природи, пчеле само имају отвор и то не превише велик.

У народу је владало веровање да се сав посао око пчела заврши до 27. септембра, односно до Крстовдана. Ако пчелиње заједнице уђу у зиму са довољном количином хране, очишћене од варое, младом матицом, замењеним старим саћем и у добром здрављу, презимљавање је скоро загарантовано. Такве пчелиње заједнице се оптимално развију и спремно дочекају багремову пашу без превише мешања пчелара у њихов рад.

У току јесењих и зимских месеци скоро да нема никаквог посла на пчелињаку, осим повремених обилазака и предузимања мера заштите од мишева, ровчица, детлића и других штеточина, као и од временских непогода. Први пролећни радови долазе на ред у марту месецу и постепена припрема пчелињих заједница за багремову пашу.

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.