Предности и мане десеторамне ДБ кошнице

Ако упитамо пчеларе практичаре, која је кошница најбоља, већина ће рећи да је најбоља кошница она којом они пчеларе. Свакако, ово је истина, али треба додати, да је најбоља она кошница са којом знамо пчеларити. Упоређивање кошница, у смислу предности и мана, релативног је карактера, јер пчеларско знање и искуство многе недостатке појединих кошница, могу претворити у њихову предност. На пример, као предност ДБ кошница се наводи, виша медна капа на оквирима, као услов бољег презимљавања. Али пчелар са правилном прихраном и добром припремом пчелињих заједница за зимовање, то може постићи и код других кошница са плићим оквирима, а при том изврцати више меда.

У пчеларској литератури, најчешће се упоређују стандардна ДБ кошница са дванаест оквира и ЛР кошница која је у свету најзаступљенија. Предности и мане стандардне ДБ кошнице, са појединим изузецима, односе и на десеторамну ДБ кошницу. Између осталог, у литератури као добре стране ДБ кошнице се најчешће наводе:

 • Због висине медне капе и дубине оквира, веома је погодна за успешно презимљавање пчелињих заједница;
 • Захваљујући таквом оквиру у коме је саће компактно и са добрим залихама хране пчелиња заједница се у пролеће брзо развија;
 • Благовременим проширењем полунаставцима не ремети се нагло топлотни режим, а истовремено спречава појава ројевог нагона;
 • Плодишни и медишни простор су јасно разграничени, тако да се из ових кошница врца чисти, сортни (монофлорни) мед, без примеса које пчеле остављају одгајањем легла;
 • Пчеле брже прелазе у медишни простор од ДБ дванаестице;
 • Медишни наставци су далеко лакши од ЛР наставака тако да су погоднији за рад, посебно за старије особе;
 • Мед брже сазрева, односно пчеле га брже поклапају у мањим оквирима;
 • Пчеле се лакше уклањају, а мед лакше врца из мањих наставака;
 • Погодна је за производњу меда у саћу и паковање у такозване боксесе;
 • Третман пчелињих заједница против варое врши се у време кад су уклоњени медишни наставци, тако да је могућност загађења саћа знатно смањена;
 • Лакша је за транспорт од ДБ кошнице са дванаест оквира;

Као недостаци најчешче се наводе:

 • Ограничен плодишни простор, што проузрокује нагон за ројење;
 • Технологија рада са оквиром, а не са наставцима;
 • Ограничене могућности манипулације наставцима због разлике у висини плодишног и медишног оквира;
 • За случај ројевог нагона отежано разројавање;

Међутим, недостаци се често могу претворити и у предности уз мало труда и пчеларског знања. Не каже се узалуд, пчеларство је занат, а кошница само алат. Благовремено додавање сатних основа да младе пчеле могу лучити восак и градити саће, ствара се простор матици за залегање. Ово се нарочито ради у периоду интезивног развоја пчелињих заједница у априлу и мају месецу, када је унос нектара интезиван. У року од 4-5 дана сатна основа је у потпуности изграђена и залежена од стране добре матице. У недостатку паше, захваљујући стимулативној прихрани, пчеле се у овом периоду године могу натерати да граде саће и шире легло. Услов лучења воска младих пчела јесте унос нектара из природе или стимулативна прихрана у периоду године када се пчелиње заједнице развијају по нагонима природе. Први предуслов за лучење воска од стране пчела је пуна медна вољка нектара. Сакупљање нектара и изградња новог саћа одвијају се истовремено и да се престанком једног прекида и друго.[1] Сваки додати оквир са сатном основом, значи да за двадесет и нешто више дана излази 8000-9000 младих пчела (Сл.). Овим поступком упошљавају се младе пчеле, и тиме спречава појава ројевог нагона. Истовремено, врши се замена старог саћа и превентивно спречава појава заразних болести. О спречавању ројевог нагона, додавању полунаставака, сатних основа и оквира са изграђеним девичанским саћем биће речи у посебном одељку посвећеном техникама пчеларења.

Рад наставцима је могућ, али не у потпуности, посебно у периоду године када пчелиње заједнице треба припремити за прву интезивну пашу. Ни код ЛР кошнице није могуће одједном додати наставак са десет оквира са сатним основама, већ се то у пракси ради појединачно, тз. ширење легла у страну до прве ротације плодишних наставака. Код тз. Фарарових кошница то је можда и могуће. Али, и код једних и код других постоје тренуци кад кад је потребно одређене радње предузети  оквирима (додавање сатних основа, тражење и замена матица и сл.). Свакако је лакше пронаћи матицу на већем оквиру и на мањем броју оквира.

Без одговарајуће механизације, физички је заиста тешко одузети велики број пуних ЛР наставака. Ротирање плодишних наставака као стимулација пчела за ширење легла у периоду развоја пчелињих заједница нимало није лак посао. У нашим условима нема организованих пчелара са више хиљада кошница и интезивним пчеларењем, где је посао доведен скоро до аутоматизације у смислу превоза, одузимања и врцања меда, опрашивања и других послова у пчеларству. Треба тежити циљу, да се уз најмање рада и улагања постигну што бољи резултати.

И на крају, најважније, светско тржиште меда тражи монофлорне медове, а они се најлакше добијају у ДБ кошницама, захваљујући малим оквирима у медишту. Свакако, ово није немогуће постићи и са другим кошницама, али уз много више уложеног рада.


[1] Кулинчевић Јован, проф. др., Пчеларство, стр.68, Партенон, издање 2009. год.

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.