Рам грађевњак-нека запажања

Ово је једна од могућих варијанти постављања рама грађевњака. Али, овде се ради о великом простору за градњу трутовских ћелија. За овако нешто потребна је високо квалитетна матица и константан прилив нектара у кошницу. Иначе, када нема уноса нектара, пчеле не граде саће. Мишљења сам да нашој домаћој раси пчела више погодује мањи простор за градњу трутовских ћелија. Испод преградне летве треба убацити сатну основу од ЛР или Фарар кошнице, како би пчеле градиле радиличке ћелије. Често се деси да и на трутовском раму пчеле граде радиличко саће. Просто, оне најбоље знају своје потребе. Ми смо ту да покушамо читати њихове намере. На следећој фотографији, лепо се види радиличко легло на рам-грађевњаку.

Медишни рам, такође може послужити као рам грађевњак.

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.