Рам са почецима матичњака

Пчелари који пчеларе са ДБ кошницом могу искористити медишни рам као носач матичњака. Потребно је само у доњем делу поставити летвицу-носач матичњака, одмакнуту довољно од доње летвице рама као на слици. Направити одговарајући размак од око 3 цм. да моги стати будући матичњаци. Размак зависи и од дебљине плочице са почетком матичњака, као и од тога да ли пчелар пресађује ларве из Јентер или Никот апарата, односно величине носача матичњака поменутих апарата. Наравно, поставља се рам без сатне основе, као рам грађевњак. Води се рачуна о bee space простору који је још у своје време открио Лоренцо Лагструт.

Предност је у томе што пчеле неће градити саће око, и испод матичњака. Матичњаци ће бити чисти, јасни без примеса околног саћа или лепљеног прополиса. Пчеле ће градити саће у празном простору почев од сатоноше и од доње летвице рама. Положај матичњака је такав, да ће имати одличну температуру, посећеност младих пчела. Такав рам са затвореним матичњацима може се дићи у медиште изнад матичне решетке на даље грејање и чување. Безбројне су могућности и комбинације у погледу друштава за започињање и неговање матичњака. Машта чини свашта.

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.