Замена и додавање матица

За многе пчеларе, додавање и замена матица представља велики проблем, стрепњу и ризик. Заиста, у пракси се дешава да нека пчелиња заједница неће или тешко прихвата нову матицу. Пре предузимања било каквих радњи у вези додавања или замене матица мора се имати јасна представа и знање у ком се биолошком степену развоја налази пчелиња заједница. Наравно, мора се знати и биолошко стање заједнице у погледу тога, има ли матицу или нема, да ли се ради о трутовској заједници, да ли има већ започетих матичњака, време у коме је заједница без матице и пуно још тога.

Увек, мора се имати у виду:

1. Пчелиња заједница неће примити матицу ако у кошници има било каква матица;

2. Пчелиња заједница неће примити матицу ако у кошници има матичњак или више матичњака, чак и започет матичњак;

3. Нема пријема матице у отрутовелом друштву. Таква заједница може имати пчелу радилицу или више њих које носе само трутовска јаја или праву матицу која је отрутовила, носи само неоплођена јаја. Ова друга може се пронаћи, уклонити и заједници додати млада оплођена матица. У првом случају то је немогуће. Мада се и таква заједница може санирати, али у крајњем резултату је то неекономично.

4. Пчелиња заједница теже прима младу оплођену матицу која је тек пронела. Таква матица недовољно лучи феромоне и није се усталила у ношењу јаја. Проблем је још већи, ако се додаје у развијено производно друштво. Такву матицу уклупчају бројне пчеле излетнице. Бољи је пријем зрелих матица које су поклопиле легло или извеле више генерација пчела.

5. Бољи је пријем матица са кавезом у коме нема пчела пратиља;

6. Најбољи пријем матица је у рано пролеће и друга половина августа и септембар месец. У кошници је све више дугоживућих (зимских) пчела, али и све мање оних летњих излетница. Знају и пчеле да не ризикују. Све је мање трутова, а јесен и зима се приближавају.

7. Мај, јун и јул су месеци када је највећи ризик мењати матице. Заједнице су на врхунцу биолошког развоја са пуно пчела излетница и структуром која не трпи уплитање пчелара и било каквог фактора са стране. И ако изгубе матицу, довољно су јаке да себи обезбеде опстанак. У већини случајева и такве ће заједнице примити младу зрелу матицу (поклопила легло), ако се то уради на прави и проверен начин.

8. Изводи се закључак, заједнице са младом структуром пчела (без излетница) у највећем броју случајева лако примају младу матицу. То сазнање даје разне могућности и поспешује машту пчелара по питању разројавања, замене матица и умножавања заједница.

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.