Основни услови за добар принос меда

Основни услови за добар принос меда су:

  • оптимално развијене и здраве пчелиње заједнице (њено радно величанство пчела);
  • млада матица у кошници;
  • довољно простора у кошници за унос нектара;
  • довољно простора за залегање матице у плодишту;
  • довољно хране у плодишту у свако доба;
  • исправно и квалитетно саће;
  • повољни услови за лучење нектара од стране биљака;
  • повољне временске прилике;
  •  и пуно још тога.

Најчешће, од првог пролећног прегледа до прве интезивне пчелиње паше (багремова паша) протекне између 40 и 50 дана, у зависности од временских и климатских услова у том раздобљу године. У стручној литератури, и по мишљењу пчелара практичара, узима се да је време од 51. дана довољно за припрему и развој заједница за прву пчелињу пашу. Значи, да у том временском периоду пчелиње заједнице треба да имају такав биолошки развој да почетком медења багрема имају најмање 50000 хиљада пчела излетница и кућних пчела, здравих и максимално спремних да искористе прву багремову пашу. Имајући у виду биолошки развој пчеле радилице и чињеницу да из ћелије сата излази 21. дана од дана полагања јајета, као и периода адаптације у кошници, првих излета, обављања кућних послова, водоношења, до биолошке зрелости да доноси нектар, оптималоно је пожељно да 10 дана пре медења багремема у кошници има бар 5/6 оквира поклопљеног легла. Непосредно пре сеобе, свака кошница која се сели мора имати бар један полумедишни наставак запоседнут пчелама у који пчеле доносе нектар. Ако багрем замеди онда ће бити вишка меда за врцање.

Да би се имала правилна представа о јачини пчелиње заједнице  у одређеном тренутку, потребно је знати, да правилно и у потпуности запоседнут ДБ оквир са радиличким леглом може у идеалним условима имати и до 9500 ћелија. У пракси то није увек случај, али ако око 15 априла у кошници има добро запоседнутих 5 оквира поклопљеног легла то значи да ће се након петнаестак дана излећи између 30000 и 40000 младих пчела. Приликом процене треба имати на уму животни век пчеле радилице у време медобрања од око 40 дана, такозвано ,,нестајање пчела“ у кошницама (генерацијска смена зимских пчела), одређени проценат пчела које се не врате у кошницу, односно страдају ван кошнице (30 %) и друге чиниоце.

Од правилне процене јачине пчелињих заједница зависи, да ли ће се врцати мед или хватати ројеви по гранама, а што не жели ниједан пчелар, осим понеког хобисте и занесењака. Права је уметност развити јаке пчелиње заједнице да искористе багремову пашу, а при том не имати ројевог нагона у пчелињаку. Ако се на време предузму мере проширења плодишта и дода довољан број оквира за залегање матице, уз проширење медишног простора, ројевог нагона неће бити. Мања је вероватноћа појаве ројевог нагона у кошницама у којима је млада прошлогодишња матица. Мора се признати да су мере манипулације наставцима код десеторамних ДБ кошница и друге мере спречавања ројевог нагона код ових кошница делимично ограничене, али уз добар осећај и процену јачине пчелињих заједница и уз благовремено проширење и младу матицу ројење ће се спречити.

Да би пчеле на багремовој паши донеле вишкове меда, пре почетка багрема, и у плодишту мора бити довољно меда да би, кад почне медобрање, пчеле пуниле медишне наставке. Ако то није случај, може се десити да паша кратко траје, пчеле напуне плодиште нектаром, блокирају матицу и уђу у ројево стање. Због тога је важно запажање, да ли пчеле освајају први медишни наставак са нектаром. Приликом додавања медишних наставака, увек треба додати 2-3 медишна оквира са сатном основом. Ако пчеле граде саће, то значи да има уноса нектара и да заједнице нису у ројевом стању. Повећање запремине кошнице позитивно утиче на радно расположење пчела. Важно је имати резерве добро изграђеног саћа, јер су огледи показали да пчелиње друштво мора имати бар двоструко већу количину празног простора него што би то било потребно за нормалан унос. Вишак изграђеног саћа стимулише интезивније ангажовање пчела у пољу.[1] Иначе, захваљујући додавању сатних основа врши се редовна измена саћа, нарочито у плодишту. Пожељно је да у року од 3 године у плодишту ДБ десетке буде измењено комплетно саће. У току интезивног развоја пчелињеих заједница и уноса нектара, у раздобљу април, мај, јун, пчеле најбоље граде саће и тада је најбоље додавати квалитетне од воска изграђене сатне основе.

За медење биљака потребно је да се створе временски услови, како по питању спољне температуре у току ноћи и дана, тако и по питању влажности ваздуха, микро климе и других чинилаца. За сваку врсту биљака услови су различити. Багрем изискује посебне услове, а међу пчеларима влада узречица да је багрем ,,господин“ по питању услова за лучење нектара. Не одговају му ниске ноћне температуре (испод , јаки ветрови, као ни претерано високе температуре преко (32 степен) Већина пчелара се слаже да багрем најбоље лучи нектар између 22 и 28 степени.


[1] Јован Кулинчевић, ,,Пчеларство“,  издање, Партенон 2009. год. страна 69.

Leave a Reply

Translate »
Cart
Your cart is currently empty.